බැතිමතුන් වෙනුවෙන් බත් දන්සල් රැසක්

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇසළ මංගල්‍ය සදහා පැමිණෙන දහස් සංඛ්‍යාත බැතිමතුන් වෙනුවෙන් දිවා රාත්‍රී ආහාර පාන ලබා දීම පිණිස දේවාල භූමියේ බත් දන්සල් රැසක් මේ වනවිට විවෘතව පවති.
කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිළමේ ඩි. පි. කුමාරගේ මහතා විසින් දේවාලය ඉදිරිපිට දිවා රාත්‍රී මෙම බත් දන්සල් විවෘත කර ඇති අතර මෙම ඡායාරුපයේ දැක්වෙනුයේ බස්නායක නිළමේ ඩි. පී. කුමාරගේ මහතා විසින් බැතිමතුන් වෙත ආහාර පිළිගැන් වු අයුරුයි.

කතරගම කේ ඩි දේවපි‍්‍රය

Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form