පාද වන්දනාවෙන් බැතිමතුන් පැමිණේ

ලබන 17 වැනි දින කතරගම පැවැත්වෙන ඇසළ මංගල්‍ය සදහා උතුරු නැගෙන හිර සිට පාද වන්දනාවෙන් පැමිණෙන බැතිමතුන්   අති දූෂ්කර කතරක් ගෙවා ඊයේ (12)  කතරගම පුදබිම වෙත පැමිණියහ.
මේ වන විට යාපනය, වවුනියාව, ති්‍රකුණාමලේ, මඩකලපුව, තිරුක්කෝවිල්, අම්පාර, කිළිනෛාච්චි, කරතිවු වැනි ප්‍රදේශ වල සිට මාස 02 කට පෙර පැමිණි මෙම බැතිමතුන් හට පසුගිය 08 වැනි දින කුමන ජාතික වන උද්‍යානය ඔස්සේ පැමිණිමට වන ජිවි දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අවසරය ලබා දෙනු ලැබීය.
2134 දෙනකු මේවන විට මෙම පාද වන්දනාවට එක් ව සිටිති.
පැමිණෙන බැතිමතුන් වෙනුවෙන් කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිළමේ ඩී. පි. කුමාරගේ මහතා දේවාලයට බැතිමතුන් ලබා දෙනු ලබන පළතුරු එකතු කර  යාල වන උද්‍යානය වෙත ගොස් ලබා දෙන අතර මෙයට අමතරව රජය විසින් ජල බවුසර් පුරවා බැතිමතුන් පැමිණෙන දූෂ්කර මාර්ග වල රදවා තැබීමට යුධ හමුදාව යොදවා තිබේ.
මෙසේ පැමිණෙන දහස් සංඛ්‍යාත බැතිමතුන් වෙනුවෙන් කතරගම දේවාලය මගින් දිවා රාත්‍රී මහා බත් දන්සලක් විවෘතව තැබීමට පියවර ගත් බව බස්නායක නිළමේ ඩි. පි. කුමාරගේ මහතා අවධාරණය කරනු ලැබීය.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form