වාර්ෂික බැමි ලිහා දැමීමේ මංගල්‍යය.....

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ මද්දු හස්තිරජයාගේ වාර්ෂික බැමි ලිහා දැමීමේ මංගල්‍යය, සංඝරත්නයේ සෙත් පිරිත් මධ්‍යයේ 2017.04.01 දිනට යෙදුනු සුභ මොහොතින් සිදු විය.

ත්‍රිවිධ රත්නයේ සහ දෙවියන්ගේ ආශීර්වාදය ලබා ගැනීම මෙහි මුලික අරමුණ විය. අවුරුදු 35 ක් වයසැති මද්දු නැමති මේ හස්තියාගේ ගෙලෙහි පිරිත් නුල් බැඳ පිරිත් පැන් බිමට සලස්වා දේවාලයේ වත්තෙන් කඩා ගත් නැවුම් පලතුරු මද්දු හස්තිරාජයා ලබා දුන් අයුරු....

අලින්ට වැළදෙන කම්බුල් තේමීම හේවත් මද කිපීමේ රෝගය සෑම අලි ඇතකුටම වසරකට වරක් සිදූවෙනවා.

මේ අනුව කතරගම දේවාලයේ මද්දු හස්තියාටත් මෙම මද කිපිම වැළදූනු පසුව මාස 05 ක් වැනි කාල සිමාවක් මද්දු හස්තියා ගස් බැද සිටියා. පසුව කන් තේමීමේ රෝගය අවසන් වු පසු නැවත දෙවියන්ගේ රාජකාරි කටයුතු සදහා සුභ මොහොතින් බැද තිබු යකඩ දම් වැල් වලින් ලිහා පේරෝද්ද කඹේ දැමීම නම් ලනුවක් දමා හස්තියා බැද සිටි ගසින් ලිහා දැමීම සිදූකරනු ලැබිීය.

කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිළමේ ඩී. පි. කුමාරගේ මහතා විසින් ඇත් ගොව්වාන් සදහා හේණ්ඩුව බාර දූන් අතර පසුව සුභ මොහොතින් හස්තියා මාස 05 ක් බැද සිටි ගසින් ලීහා දැමීම සිදූ කරනු ලැබීය.

අනතුරුව කැවුම් කිරිබත් ඇතුලු රස කැවීලී වලින් හා සිසිල් බිම වලින් හස්තියාට සංග්‍රහයන් ලබා දූන් බස්නායක නිළමේ හා කපු මහතුන් හස්තියා බලා ගන්නා ලද ඇත් ගොව්වන් සදහා සුභ පැතිමක් ද සිදූ කරනු ලැබීය.

ඇත් ගොව්වන් විසින් රස කැවිළි වලින් ද කිරිබත් පළතුරු වලින්ද පැමිණ සිටි සැමට සංග්‍රහ කිරීමට කටයුතු කලේය. කැවුම් කිරිබත් අනුභව කල කපුමහතුන් ඇතුලු පැමිණ සිටි අය ඇත් ගොව්වන්ට තැගි මුදල් ලබා දීම ද සිදූවිය.

මෙම අවස්ථාවට කතරගම දේවාලයේ පාරිපාලන ලේකම්තුමා, අධීක්ෂණ නිලධාරී සංජිව නිරෝෂණ මහතා , ගණකාධිකාරී බුද්ධික රත්නායක මහතා ඇතුළු කාර්යාලයේ නිලධාරීන් , දේවාලයේ කපු මහතුන්, ගාල පාරිපාලන නිළධාරි ටී. අාර්. ලලිත් රත්නායක යන මහතුන් ඇතුලු ප්‍රදේශවාසීන් සහ ප්‍රභූ පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form